Marine Alutech Oy Ab toimittaa Watercat- veneitä Kreikan rannikkovartiostolle

Marine Alutech Oy Ab on allekirjoittanut Kreikan Merenkulku- ja Saaristoministeriön kanssa
sopimuksen viiden Watercat 2000 Patrol -partioveneen toimittamisesta Kreikan
rannikkovartiostolle.

Merenkulku- ja saaristoministeri Christos Stylianides ja Marine Alutech Oy Ab:n toimitusjohtaja
Niko Haro allekirjoittivat Suomen Kreikan suurlähettilään Jari Gustafssonin läsnä ollessa
sopimuksen nopeitten partioalusten toimittamisesta. Sopimukseen sisältyy lisäksi optio viiden
lisäveneen toimittamisesta. Kokonaisarvoltaan sopimus on 17 + 17 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa
euroa per alus).

Ministeri Christos Stylianides totesi tilaisuudessa: "Haluan ilmaista tyytyväisyyteni tämän
sopimuksen allekirjoittamisesta. Olen varma, että näiden alusten hankinta edistää ratkaisevasti
Kreikan rannikkovartioston tärkeää työtä ja kansallista tehtävää merirajojemme suojelemiseksi."

Hankittavien Watercat 2000 Patrol -alusten kokonaispituus on 19,5 m, kokonaisleveys 5,1 m,
enimmäisnopeus yli 50 solmua ja ne varustetaan lisäksi huippuluokan valvontalaitteilla.
Nyt tilatut alukset tulevat Kreikan rannikkovartioston käyttöön heidän operatiivisten tarpeiden
täyttämiseksi ja ne tulevat edistämään merkittävästi maan merirajojen valvontavalmiuksien
kehittämistä.

Päähankkeen yhteisrahoitus on 90 % Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston
2014-2020 erityistoimesta "Frontex Agency Equipment".
Optiot on sisällytetty Integroidun rajavalvontarahaston 2021-2027 Rajavalvonnan ja
viisumipolitiikan rahoitustukivälineen (BFSF) ohjelmaan ja niitä yhteisrahoitetaan 75 prosentilla.