Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi vähintään 7 ja enintään 11 jäsentä. Hallituksessa tulee olla edustettuna yhdistyksen toimialoja.

Hallituksen jäsenyys kestää kaksi vuotta. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa siten, että aina puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Syyskokouksessaan 8.12.2022 Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry valitsi hallituksen vuodelle 2023.

Esa Rautalinko, Patria (pj)
Matti Anttila, Huld (varapj)
Merja Annala, Systematic
Jussi Järvinen, Patriagroup
Jerry Kettunen, Savox
Timo Lättilä, DA-Group
Jarmo Puputti, XD-Solutions
Petri Reiman, Insta
Erja Turunen, VTT
Kim Westerlund, Nixu 

PIA:n pääsihteeri Tuija Karanko toimii hallituksen sihteerinä ja esittelijänä.